XXX

XXX

Centraal in de XXX collectie (spreek uit: drie kruizen collectie) zijn de drie kruizen die voortkomen uit het wapen van Amsterdam. Een stad van diversiteit, gelaagdheid, openheid en tolerantie. Deze vier kernwoorden staan synoniem voor de XXX collectie. De drie kruizen die vertegenwoordigd zijn op elke kledingstuk omarmen de drager van het kledingstuk als een sibling van de stad Amsterdam.

Bezoek het museum Ons’ Lieve Heer Op Solder in Amsterdam om deze collectie te zien.
www.opsolder.nl