VISSERSTRUI

ALMEERSE VISSERSTRUI OP DE FLORIADE EXPO

Vanaf 2 juli is dé Almeerse visserstrui te zien op de Floriade. De trui staat in de tuin op het kavel van de Almeerse Wol Unie. De visserstrui is een ontwerp van modeontwerper en beeldend kunstenaar Kasper Jongejan dat is uitgevoerd i.s.m. de Almeerse Wol Unie en het Knitwearlab. De ontwikkeling van de trui is mede gefinancierd door een bijdrage van het Stimuleringsfonds.

Voorafgaand aan de ontwerp -en productiefase heeft Kasper eerst een onderzoek gedaan naar de identiteit van Almere. Dit heeft hij gedaan als artist in residence bij StrandLAB. Daar heeft hij gedurende een periode van twee maanden onderzoek gedaan met de onderzoeksvraag “Wat is Ally?” De bevindingen van dat onderzoek zijn bij StrandLAB en de Nieuwe Bibliotheek in Almere tentoongesteld waarop de volgende fase zou beginnen; het ontwerp en productie van de trui.

De bevindingen werden gefilterd en vertaald naar een enigszins draagbaar kledingstuk dat dus de identiteit van Almere visueel maakt. De trui is gemaakt van de wol van het Flevolander schaap. Een schaap dat in de jaren 70 speciaal is gefokt om op Flevoland te gaan leven. Er was één kilo Flevolander wol nodig voor het produceren van de visserstrui. De wol is met de hand groen geverfd en voor het eerst machinaal bewerkt en gebreid door het Knitwearlab. Dit experiment in de productie heeft in totaal twee maanden geduurd. 

Op dit moment wordt er door de Almeerse Wol Unie gewerkt aan een breipatroon dat eind oktober gepresenteerd zal worden en voor iedereen gratis is te downloaden op verschillende websites. Op deze manier wordt de visserstrui voor iedereen toegankelijk gemaakt. Kan je niet breien? Geen probleem, de Almeerse Wol Unie helpt je graag. Meer informatie hierover volgt z.s.m.

De visserstrui is te zien vanaf 2 juli t/m 9 oktober in de tuin van de Almeerse Wol Unie op de Floriade.


Foto’s: Richard Terborg.
Model: Tristan aka Mysticman.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

Conclusie identiteitsonderzoek als inspiratie voor het ontwerp van de visserstrui.

Algemeen.

Oppervlakkig. Deze term is het meest gekozen als algemene mening om Almere en haar inwoners te omschrijven. Op de tweede plek kwam “doorzettend” en op de derde plek “creatief”. Ik ben toch blij dat de meeste reacties positief zijn geweest. Het stigma van een onderontwikkelde slaapstad is wellicht weggeëbd.
Wat heel sterk naar voren kwam was het feit dat Almere multicultureel is. Iedereen benoemde dit feit en ook hoe belangrijk zij dit vinden in hun leven. Door de grote migratiestroom uit binnen en buitenland naar Almere is het hier een mooie mengelmoes van mensen en culturen die elkaar de ruimte geven om zichzelf te zijn. Wij respecten onze buren en mede-inwoners. De acceptatie is erg groot in Almere.

Water.

Er is niet bepaald veel aandacht en liefde voor het water in Almere. Ruim 55% van de ondervraagde doet niks met het water in Almere, het overige deel huurt wel eens een bootje, zeilt of kanoot maar het is geen groot onderdeel van hun leven. Dit komt grotendeels omdat het water er simpelweg gewoon is. Hoewel het voor sommige de reden is om naar Almere te komen, is de generatie die hier is opgegroeid er niet zo mee bezig. Ja, ze kunnen midden in de stad zwemmen in het Weerwater maar er wordt niet beseft hoe bijzonder dat is.
Ook het schaatsen in de winter en de hele stad ontdekken op het ijs wordt als vanzelfsprekend gezien.
Almere is in haar ruimtelijke ordening en infrastructuur een bijzondere stad maar dit wordt door het gros van de inwoners niet beseft. Nico (eerste inwoners en dokter van Almere) zei al snel in zijn interview dat Almere gemiddeld is. Hij kan weleens gelijk hebben. Er steekt niks boven het maaiveld uit.

Religie.

Religieus Almere? Hoewel het niet in één adem gezegd wordt is religie zeker aanwezig in Almere maar het heeft geen boventoon. Er zijn verschillende religieuze gebouwen verspreid door de stad en op de Evenaar in Almere Buiten is er zelfs een “reli-boulevard”, hoewel niet iedereen dit weet. Almere staat niet synoniem voor religie.

Pioniers.

De pioniersgedachten is er niet meer. De term wordt nog veel gebruikt binnen de politiek omdat het gewoon lekker bekt voor de buitenstaanders en bedrijven, maar zoals Nico al zei, Almere is gemiddeld, de mensen willen hier gewoon leven, wel met rust, ruimte en respect, de nieuwe 3 r-en.

Onderbelicht.

Armoede is een groot onderbelicht thema in Almere. Almere is een grote stad en daar komen ook de grootstedelijke problemen bij kijken waarvan de ondervraagde armoede een belangrijk thema vinden.

Naast armoede is ook cultuur onderbelicht. Er is nog steeds niet veel te doen en te ervaren, vooral in de verschillende stadsdelen is er weinig tot geen cultuur. Buurthuizen en jongerencentra zijn bijna allemaal verdwenen en er ontstaan weinig spontane activiteiten omdat die ook niet gevoed worden vanuit de gemeente en er geen intrinsieke motivatie is bij de buurtbewoners. Almere heeft ook geen rafelrand.

Taal.

Almere heeft een eigen taal, nou ja, dialect dan. Voor de Almeerders zelf is deze niet zo makkelijk te ontdekken, het is tenslotte hun eigen manier van praten, maar niet Almeerders horen een duidelijk dialect. Sommige beweren dat er veel straattaal in Almere ontstaan is en via de jeugd naar de randstad verspreid.

Symboliek/iconen.

Hoewel ik in de titel van mijn onderzoek het woord Ally heb gebruikt weet het overgrote deel van de ondervraagde wel wat dat is. Het woord Ally is zo eigen gemaakt door de inwoners dat vrijwel niemand gek van dit woord opkijkt. Ontstaan vanuit de jongerencultuur in het begin van 2000 is het nu een woord dat iedereen kent en gebruikt als synoniem voor Almere én zelfs symbool staat voor Almere.
Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat water niet een grote rol speelt in het leven van veel Almeerders maar het weerwater wordt dan wel weer vaak genoemd als een symbool voor Almere.

Kleur.

Van 45% van de ondervraagde is groen de lievelingskleur, deze vraag werd gesteld om de visserstrui misschien een andere kleur te geven dan het traditionele donkerblauw.
Almere is voor 30% bedekt met groen (planten en bomen), er zijn onderzoeken dat de leefomgeving van invloed is die voorkeur geeft aan bepaalde aspecten in een mens zijn leven, een favorieten kleur hebben kan nu ook één van deze aspecten zijn.

Dieren.

Stadsecoloog Ton Eggenhuizen schreef onlangs een boek over de Knobbelzwaan en hoe deze misschien levend erfgoed van Almere is. Ik was benieuwd of Almeerders het opgevallen was dat deze zwaan altijd en overal in Almere te bewonderen is. Niet dus, pas na het attenderen op het feit dat de zwaan overal te zien is viel het de mensen pas op.
Ondervraagde hun lievelingsdieren zijn; honden, katten, olifanten, vlinders, vogels en apen. De zwaan werd één keer genoemd.

Eindwoord.

Als ik als conclusie van mijn onderzoek Almere vier termen mag geven die haar identiteit samenvatten zijn dat: trots, creatief, divers en respectvol. Wat duidelijk maar voren komt is de liefde voor de stad en haar mensen. Je kan dus wel stellen dat Almeerders een liefdevol volk is, misschien gemiddeld en modaal maar zeker naar de toekomst gericht om van Almere iets eigens te maken.